partners voor een
succesvol management
van jouw advocatenkantoor

met een optimale bedrijfsvoering
van je onderneming

Vakinhoudelijk en acquisitief zit het bij jou goed. Maar hoe zit het met het combineren van het zijn van advocaat en het leiden van je kantoor?

je bent meer dan alleen advocaat

Zou het niet fijn zijn als...

...je meer tijd hebt voor het leiden van je kantoor?
of juist meer tijd voor het behandelen van je eigen zaken.
Click Here
...je minder hoeft te rennen en dan weer stil te staan?
en de waan van de dag minder regeert.
Click Here
...personeel zijn eigen (commerciële) verantwoordelijkheid neemt?
met de juiste mensen op de juiste plek.
Click Here
...de strategische plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden?
met de neuzen van alle partners en het team dezelfde kant op.
Click Here
...de cliëntbejegening door iedereen goed wordt gedaan?
en er minder acquisitiedruk op jouw schouders rust.
Click Here
...er een juiste financiële bedrijfsvoering is?
met een optimale declarabiliteit, facturabiliteit en incasseerbaarheid.
Click Here
Previous
Next

dit is het moment voor een optimalisatie van je bedrijfsvoering

Wij helpen je kantoor met Legal Entrepreneurship.

Door een optimale bedrijfsvoering ben je beter in staat om het kantoor effectief, efficiënt en toekomstgericht te leiden, terwijl je dat combineert met de dagelijkse praktijk.

Legal entrepreneurship:

UK /

US /

Meer succes door een toekomstbestendige en optimale bedrijfsvoering van het advocatenkantoor

wij bieden concrete oplossingen waar advocatenkantoren daadwerkelijk mee geholpen zijn.

Studio Civiel+

Inventariseren,
oplossen,
monitoren

Dus geen theoretisch verhaal waar vervolgens weinig mee gebeurt, maar concrete oplossingen waar het kantoor direct mee aan de slag kan.

We zorgen dat je weet wat je moet doen, hoe je het moet doen en helpen je bij de uitvoering ervan.

Dit door te inventariseren, op te lossen en te monitoren.

Dit noemen wij Legal Business Development.

 

Door eerst een kantoorbrede inventarisatie te doen:

Inventariseren

Voor een maximale impact van de oplossingen adviseren wij om te beginnen met een inventarisatie. Dit is een grondige analyse van het kantoor, waarmee de basis wordt gelegd voor een strategisch kader.

 


Door eerst een goede inventarisatie te doen:

Brengen wij in kaart welke aandachtspunten er daadwerkelijk zijn en welke daarvan de meeste aandacht verdienen.

Geven wij een gericht advies over de door te voeren verbeteringen en zorgen daarmee voor een optimaal startpunt voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Oplossen

Onze oplossingen zijn altijd op maat en sluiten aan bij het kantoor en de dienstverlening. Daarbij zorgen we ervoor ze ook echt werken en direct toepasbaar zijn. Onze oplossingen bieden we aan in de vorm modules. Deze kunnen bestaan uit adviestrajecten, sessies, trainingen en/of interim-trajecten.

Monitoren

Wij vinden het belangrijk dat onze oplossingen binnen de organisatie verankeren en verankerd blijven. Vandaar dat we actief blijven monitoren met een op maat gemaakt monitorplan. Dit plan kan variëren van een periodieke toetsing tot interim-management (professionele ondersteuning, wanneer handen tekortkomen).

dus

Jouw kantoor zoals er nog nooit naar gekeken is, met zinvolle oplossingen:

• die passen bij het kantoor;
• daadwerkelijk uitgevoerd worden en door de juiste mensen;
• die hun werking blíjven behouden.

Klik hier voor ons hele programma

wij

Samen zijn we goed
voor ruim 20 jaar ondernemerschap.

Met onze ervaring hebben we veel geleerd van wat je moet doen, maar ook van wat je niet (meer) moet doen. Juist door scherp te kijken naar onze verschillen en waar we elkaar konden aanvullen, zijn wij in staat geweest om een programma te maken waarbij de uitkomst groter is dan de som der delen. En dit inzicht (van 1 + 1 = 3) passen wij ook graag bij jou toe.

studio civiel+

overeenkomsten met Niels

Type: Ondernemer / entrepreneur

 • Neemt initiatief
 • Ziet steeds nieuwe kansen
 • Is gedreven door ambitie
 • Willen = kunnen

verschillen met Niels

Legal Counsel en voormalig Advocaat
Rechten
23 april 1978

Type: Bestuurder

 • Creëert duidelijkheid
 • Heeft gedetailleerde (dossier)kennis
 • Is stabiel

Ben

Niels

studio civiel+

overeenkomsten met Ben

Type: Ondernemer / entrepreneur

 • Neemt initiatief
 • Ziet steeds nieuwe kansen
 • Is gedreven door ambitie
 • Willen = kunnen

verschillen met Ben

Consultant en voormalig Sales
Internationale Bedrijfskunde
4 juni 1978

Type: Visionair

 • Beschouwt zaken breed
 • Denkt Strategisch / Innovatief
 • Is creatief