06/07/2021

Geen pleisters meer plakken

Begrijpelijkerwijs worden veel beslissingen in een organisatie genomen op basis van de pijntjes die aan de buitenkant goed zichtbaar zijn. We blussen graag brandjes en plakken graag pleisters op de schaafwonden: dat lost immers lekker snel op. “Hup, probleem aan de kant en verder.”

Heb je je al eens afgevraagd wat het blussen van brandjes je kantoor kost? Of wat de daadwerkelijke (lange termijn-) impact van een dergelijke beslissing is? We weten heel goed dat pleisters geen structurele oplossing bieden, als we steeds blijven vallen. Echter, we weten dat stiekem ook heel goed van veel beslissingen die in de organisatie worden genomen. Niets onmenselijk, maar toch doen we het.

Dat moet dus anders. 

Studio Civiel+ adviseert advocatenkantoren bij hun organisatieontwikkeling. Dit kan betrekking hebben op onder meer verbetering van efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit van de dienstverlening, optimalisatie van het team, marketing en leiderschapsontwikkeling.  

Deze organisatieontwikkeling moet niet alleen bij de advocatuur passen, maar ook bij het specifieke kantoor (en dus ook de fee-earners!). Het is dan belangrijk naar het kantoor over de volle bedrijfsbreedte te kijken: Jewilt namelijk weten wat de daadwerkelijke impact van elke beslissing is.

In de afbeelding hierboven zie je hoe die volledige bedrijfsbreedte uitziet. Het bestaat uit de dienst, de organisatie en het rendement, met de cliënt centraal.

  • Cliënt – Aan wie wordt geleverd?

De cliënt staat in dit model centraal. Een kantoor levert aan één of meerdere cliëntsegmenten. Segmenten zijn te definiëren aan de hand van behoeften, juridische vraag, omvang en bedrijfstak, maar ook op basis van de mate van juridische kennis en/of ervaring van de cliënt. Passende diensten worden door marketing, communicatie, distributie en verkoopkanalen geleverd aan de cliënten. Cliëntrelaties worden opgericht en onderhouden met ieder(e) cliënt(segment).

  • Dienst – Wat wordt geleverd?

Een kantoor streeft ernaar om cliëntproblemen op te lossen en om cliëntbehoeften te bevredigen aan de hand van een passende dienst. 

  • Organisatie – Hoe wordt het geleverd?

Een kantoor voert een aantal kernactiviteiten uit om bovenstaande dienst te leveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bedrijfsmiddelen (mensen en faciliteiten). Voor sommige activiteiten wordt samengewerkt met strategische partners van buiten het kantoor. 

  • Rendement – Wat levert het op?

Inkomsten zijn het resultaat van het succesvol leveren (en dus betaald krijgen) van waarde aan cliënt(segment)en. Het leveren van waarde aan de cliënt kost geld. Op welke manier de geleverde inspanningen vertaald worden naar inkomsten, beschouwt Studio Civiel+ als rendement.

Zoals je uit de afbeelding kunt opmaken, raakt het een altijd het ander. Bijvoorbeeld: wanneer er binnen de organisatie iets verandert dan heeft dat dírect impact op de dienstverlening, de cliënt en dus ook het rendement. Stel dat er de keuze wordt gemaakt om medewerkers meer inzicht te geven in het omzetverlies dat gemaakt wordt door matiging (een mix van organisatie en rendement), dan heeft dat invloed op het urenschrijfbewustwording (en -gedrag) van de fee-earner. Daardoor zal de dienst efficiënter geleverd kunnen worden (door ‘aan de voorkant’ betere afspraken met de cliënt te maken) aan de cliënt, die op zijn beurt weer beter in haar verwachtingen is gemanaged. Een relatief kleine verandering heeft dus een bedrijfsbrede impact. 

Het goed in kaart brengen van deze bedrijfsbrede verbindingen maakt je veel beter in staat om in te schatten wat oorzaken van pijntjes zijn en wat de impact van oplossingen gaat zijn. 

Dat maakt je organisatieontwikkeling veel effectiever en efficiënter: Dus géén pleisters meer plakken, maar oplossingen doorvoeren die er (blijvend) toe doen! Schroom niet om hulp van buitenaf in te schakelen bij het in kaart brengen, want objectiviteit geeft kwaliteit. Je bent bovendien in de basis advocaat, geen bedrijfskundige. Wij helpen je er in ieder geval graag bij. 

 

Deel met je netwerk

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook