04/12/2020

Legal Business Development

Advocaten worden overspoeld met informatie op het gebied van business development. Van alle kanten komen er adviezen dat het traditionele bedrijfsmodel niet langer houdbaar is, innovatie cruciaal is, legal tech in een razend tempo eraan tot veranderingen dwingt en er nu toch echt anders dient om te worden gegaan met de nieuwe generatie advocaten.

Onze ervaring is dat de partners van advocatenkantoren dit over het algemeen zelf ook wel weten, maar eenvoudigweg niet goed weten wat daarmee te doen. Hier ontbreekt vaak de begeleiding, waardoor kantoren ad-hoc aan business development doen, zonder een echt plan. Denk hierbij aan het invoeren van een automatiseringssysteem waar maar weinig mensen binnen kantoor mee uit de voeten kunnen, waardoor het systeem niet (volledig) wordt gebruikt. Een ander voorbeeld is het laten volgen door fee-earners van commerciële trainingen, terwijl dit helemaal niet bij hen past (of waarbij helemaal niet duidelijk is wat de visie, missie en strategie van het kantoor is).  

Wij staan ten aanzien van business development een integrale aanpak voor, waarbij gekeken (geïnventariseerd) wordt wat bij het specifieke kantoor past. Een dergelijke analyse is het startpunt voor een optimale strategie richting de toekomst, waarbij de huidige stand van het kantoor in kaart gebracht kan worden gebracht én de gewenste optimale situatie voor de toekomst. Dit laatste bezien vanuit zowel de partners als het team. Door deze aspecten te combineren en te integreren in de te nemen stappen met betrekking tot Legal Business Development kan worden gekomen tot een op het kantoor toegespitste en daardoor daadwerkelijk zinvolle aanpak. Deze aanpak kan dan worden vastgelegd in een implementatieplan dat kan worden gemonitord. Ons advies is dan ook om bij Legal Business Development planmatig en op de behoefte van het kantoor toegespitst te handelen. Dat scheelt een hoop geld en – nog belangrijker – teleurstelling.

Deel met je netwerk

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook