Cliëntmanagement

Wat?
De juiste interactie met de (potentiële) cliënten en het beheer hiervan. Dit om te komen tot een daadwerkelijke verbinding met de cliënt, waardoor bestaande cliëntrelaties worden behouden en uitgebouwd.

Concreet kan worden ingegaan op de navolgende onderdelen:

  • De kunst van het acquireren;
  • Praktisch cliëntrelatiemanagement;
  • Nut en noodzaak cliëntenbinding;
  • Professionele cliëntenbinding in de praktijk:

Voor wie?
Advocatenkantoren die op professionele wijze met (het beheer van) cliënten willen omgaan om zo te zorgen voor een (nog) betere cliëntenbinding.

Hoe?
Op het kantoor afgestemde team- of individuele sessies, voorafgegaan door een analyse van de wensen van het kantoor.

Sluit goed aan op module(s):