Fee-earner responsibility

Wat?
Ga uit van een intrinsieke motivatie bij de fee-earners door ervoor te zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid kennen, voelen en weten hoe ermee om te gaan (en wat er van hen verwacht mag worden). Concreet bestaat deze module uit:

  • Het in kaart brengen wensen van de partners met betrekking tot het nemen van eigen (commerciële) verantwoordelijkheid door de fee-earners;
  • Analyse en bespreking van de huidige taken en verantwoordelijkheden van de fee-earners;
  • Analyse en bespreking van de voorkeuren van de fee-earners met betrekking tot hun taken en verantwoordelijkheden;
  • Kantoorspecifieke optimalisering van de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de fee-earners.

Voor wie?
Advocatenkantoren die willen dat het personeel haar eigen (commerciële) verantwoordelijkheid neemt, zodat de partners minder druk ervaren en meer tijd hebben voor hun eigen praktijk en/of het leiden van het kantoor.

Hoe?
Op het kantoor afgestemde team- en individuele sessies met de partners en de fee-earners.

Sluit goed aan op module(s):