Van kantoorstrategie naar tactische uitvoering

Wat?
Deze module gaat in op het tactisch uitvoerbaar maken van een bestaande kantoorstrategie, om dit vervolgens binnen de organisatie uit te rollen en bij de juiste mensen te beleggen. Dat vergt een implementeerbaar werkplan, waarbij de strategie is “platgeslagen” en beschikbaar is gemaakt voor gebruik door de organisatie. Concreet kan worden ingegaan op de navolgende onderdelen:

  • Het vertalen van de strategische doelen naar tactische (korte-termijn) doelen
  • Jaarplan met SMART doelen
  • Opvolgbaar maken van de doelen, wanneer mogelijk op basis van KPI’s
  • Het opstellen van een Plan-Do-Check-Act cyclus

Voor wie?
Advocatenkantoren die al een duidelijk beschreven kantoorstrategie hebben, maar nog niet weten hoe er gestuurd moet worden op de uitvoering ervan.

Hoe?
Op het kantoor afgestemde strategische sessie(s) met partners (en eventueel met team)

Sluit goed aan op module(s):