Kantoorstrategie

Wat?
In deze module wordt kort maar krachtig de bestaande kantoorstrategie daadwerkelijk in kaart gebracht. Strategie geeft richting aan keuzes en activiteiten. Dit is de basis voor een goed en consistent management van het kantoor. Concreet kan worden ingegaan op de navolgende onderdelen:

 • Hoe zijn de visie en missie naar concrete doelstellingen op de korte-/lange termijn vertaald;
 • Het maken van een kader voor een wendbaar plan dat bij het kantoor past, maar ook in het belang is van de cliënt, zodat deze doelen behaald kunnen worden;
 • We zoomen in op
  • Cliëntsegmenten van het kantoor;
  • Diensten die het kantoor levert;
  • De cliëntrelaties die worden onderhouden;
  • De manier waarop de diensten worden geleverd;
  • De organisatie van het kantoor (wie doet wat met welke faciliteiten);
  • Eventuele strategische partners;
  • De belangrijkste kosten die gemaakt worden;
  • De manier waarop inkomen wordt gegenereerd;
 • We kijken hoe dit in verhouding staat tot de concurrentie.

Voor wie?
Advocatenkantoren die een duidelijke koers richting de toekomst willen varen en aan de hand van een goede strategie richting willen geven aan keuzes en activiteiten.

Hoe?

Afgestemde strategische sessie(s) met partners (en eventueel met team).

Sluit goed aan op module(s):