Legal Entrepreneurship

Wat?

Je wilt graag een maximaal rendement uit je kantoor halen. Je begrijpt dat het hierbij belangrijk is om efficiënt en toekomstbestendig je kantoor te laten draaien. Echter, je bent advocaat en moet tegelijkertijd een kantoor runnen. En daar komt nogal wat bij kijken. Maar hoe kun je dat nou het beste doen?

We gaan in de module ‘Legal Entrepreneurship’ stap voor stap in op hoe je duurzaam succes bereikt door optimale bedrijfsvoering van je advocatenkantoor. Uiteindelijk zit ‘m dit in de juiste uitvoering. Een juiste uitvoering begint echter bij de strategie. Daarom komen we tot Legal Entrepreneurship aan de hand van de volgende stappen:

  1. We bepalen samen de visie & missie van het kantoor;

  2. We verbeteren of ontwikkelen samen de doelstellingen en de daarbij behorende strategie;

  3. We vertalen samen de strategie naar beste tactiek om de doelstellingen te behalen;

  4. We vertalen samen de tactiek naar operationele en toepasbare oplossingen;

Om te waarborgen dat je concreet en duurzaam aan de slag kunt met het kantoor richting de toekomst zorgen wij tevens voor:

  • vastlegging van de visie, missie, de doelstellingen en de strategie;
  • een concreet uitvoeringsplan;
  • een monitoringsplan, zodat de uitvoering ook goed verankert binnen de organisatie.

Voor wie?

Advocatenkantoren die een duidelijke koers richting de toekomst willen varen en aan de hand van een goede strategie de juiste keuzes willen maken in de uit te voeren activiteiten.

Hoe?

Afgestemde strategische sessie(s) met partners (en eventueel met het team). De module is altijd maatwerk. Steeds wordt gekeken welke stappen op welk moment nodig zijn en wie binnen de organisatie bij welke stap betrokken wordt (strategieparticipatie of stakeholdermanagement).