Meesterlijk tijdschrijven

Waarom?
Goed tijdschrijven blijft ontzettend belangrijk, ook al wordt er binnen de advocatuur steeds meer gebruik gemaakt van alternative fee arrangements. De kunst van het tijdschrijven blijkt in de praktijk altijd weer moeilijker dan gedacht. 

Fee earners hebben vaak onvoldoende inzicht in het belang van goed tijdschrijven, waardoor de discipline en accuratesse vervagen. Ook zijn de advocaten vaak niet voldoende getraind, waardoor de tools, codes, tarieven en omschrijvingen niet optimaal worden gebruikt en er te veel wordt afgeboekt. Dit levert onnodig stress op en kost het kantoor onnodig geld. 

De module Meesterlijk tijdschrijven zorgt voor meer bewustzijn bij de advocaten en biedt concrete handvatten om per direct het tijdschrijven te verbeteren. Dit niet door het omgooien van de gehele werkwijze, maar door het verfijnen van de systematiek die al binnen het kantoor wordt gebruikt. 

Wat?
Module waarbij fee-earners bewust(er) worden gemaakt van het belang van goed tijdschrijven en direct toepasbare tools krijgen om binnen uw kantoor het tijdschrijven te optimaliseren. 

Voor wie?
Advocatenkantoren die hun fee-earners optimaal willen laten tijdschrijven en hieruit direct resultaat willen halen. 

Hoe?
Een teamsessie van 2 uur op uw kantoor, waarbij de nut, noodzaak en de algemene beginselen van goed tijdschrijven worden behandeld. Dit gevolgd door individuele sessies (bureausessies) van een half uur per fee-earner, waarbij de wijze van tijdschrijven van de betreffende medewerker wordt geanalyseerd en concrete verbeterpunten worden aangedragen. Dit op individueel niveau en passend bij zowel de fee-earner als het kantoor.

Prijs?

€ 225,- (exclusief btw) per fee-earner (minimaal 3 en maximaal 6 fee-earners per keer). Dit is exclusief reiskosten (€ 0,50 per km) en inclusief een rapportage met de belangrijkste bevindingen, alsmede een telefonische nabespreking van 30 minuten met de partners. 

Deze module maakt onderdeel uit van de meer omvattende module finance for fee earners