26/01/2021

T-shaped-, O-shaped-, π-shaped- of Delta-lawyer; bent u er nog?

De competenties waarover de moderne advocaat dient te beschikken is een onderwerp dat ieder kantoor wel bezighoudt. Hierbij komt steeds meer het inzicht dat naast de inhoudelijke kennis en vaardigheden in toenemende mate ook andere (niet-juridische) vaardigheden van de advocaat worden verwacht. De advocaat die deze andere vaardigheden bezit heeft in de literatuur verschillende namen gekregen, zoals T-shaped lawyer, π-shaped lawyer, O-shaped Lawyer en Delta-lawyer.

In deze blog zal in het (heel) kort worden aangeven wat de verschillende benamingen betekenen, gevolgd door onze visie op ‘de advocaat van nu’.

T-shaped lawyer
Veel traditionele advocaten(kantoren) worden (nog altijd) gezien als I-shaped. Zij hebben een vergaande expertise op een of meer rechtsgebieden, maar weinig tot geen kennis, ervaring of vaardigheden buiten dat specialisme. De T-shaped advocaat combineert diepgaande juridische kennis (de staander in de T) met andersoortige (meer algemene) kennis en vaardigheden (de ligger in de T). Het idee is dat basiskennis van andere wetenschappen dan het recht (zoals sociologie, politicologie en economie) en bepaalde niet-juridische vaardigheden helpen om een betere advocaat-dienstverlener te zijn. Denk bij dit laatste aan:

 • teamwork;
 • communicatie;
 • netwerken;
 • analytisch denken;
 • aanpassen/veerkracht;
 • argumenteren;
 • interpreteren en;
 • projectmatig werken.

Het voordeel van de T-shaped advocaat is ook dat er beter kan worden samengewerkt met specialisten uit andere disciplines om de (onderneming van) de cliënt verder te helpen.

π-shaped lawyer
De π-shaped advocaat is de advocaat die op twee functionele gebieden beschikt over diepgaande kennis en vaardigheden. Deze twee staanders ondersteunen dan een ligger van brede algemene kennis en vaardigheden. Ook in de business development wordt de π-shaped professional beschreven. Dit als een professional die een diepgaande kennis heeft van zowel zijn relaties (‘wie ken je’) als zijn dienst (‘wat weet je’). Dit zijn de twee staanders die een ligger van overige bedrijfs-kritische persoonlijke kwaliteiten (‘wie ben je’) ondersteunen.  Voorbeelden van deze laatste kwaliteiten zijn:

 • authenticiteit;
 • empathie en compassie;
 • commitment om meer te geven dan te nemen;
 • een positieve mindset;
 • discipline en;
 • bereidheid om tijd, middelen, kennis en contacten in te zetten, met als doel anderen te laten profiteren van het feit dat zij jou als professional kennen. 

O-shaped lawyer
De O-shaped advocaat wordt geleid door vijf eigenschappen en mind-sets (‘O’ behaviours), te weten optimisme, ownership, open mindset, opportunisme en originaliteit. Deze eigenschappen kunnen worden ontwikkeld door een positieve mindset, samen met juridisch inhoudelijke kennis, kennis van de branche en bedrijfsleven en kennis van de cliënt. Dit gecombineerd met een aantal competenties, zoals:

 • aanpassingsvermogen;
 • het vermogen om relaties op te bouwen en;
 • het vermogen om met de verleende dienst daadwerkelijk toegevoegde waarde te creëren.

Delta-lawyer
De Delta-advocaat is een aangepaste versie van de T-shaped lawyer, weergegeven in het zogenaamde Delta-model. In hoofdlijnen komt het model erop neer dat de advocaat dient te beschikken over competenties op drie gebieden: ‘mensen’,  ‘proces’ en ‘uitvoering’.  

Onder de competentie ‘mensen’ vallen onder meer:

 • het nemen van verantwoordelijkheid;
 • gezond verstand;
 • integriteit;
 • professionaliteit;
 • veerkracht;
 • werkethiek;
 • samenwerking;
 • communicatie;
 • oplossingsgerichtheid;
 • creativiteit;
 • emotionele intelligentie;
 • ondernemersmentaliteit;
 • leiderschap en;
 • relatiemanagement.

Kortom, het hebben van begrip voor mensen en het vermogen om goed om te gaan met cliënten, collega’s en jezelf.

Onder de competentie ‘proces’ vallen dan onder meer:

 • business development;
 • fundamentele bedrijfskunde;
 • procesmanagement en;
 • technologie.

Oftewel het effectief en efficiënt inrichten van de processen die gebruikt worden om tot de juridische dienstverlening te komen.

Onder de competentie ‘uitvoering’ wordt tenslotte onder meer begrepen:

 • analytisch vermogen (met betrekking tot zowel de feiten als het recht);
 • juridisch beoordelingsvermogen;
 • onderzoeksvaardigheden en;
 • inhoudelijke expertise.

Met andere woorden, de kennis van het recht en het goed kunnen toepassen en communiceren van die kennis.

Wat is dan de beste ‘advocaat van nu’?

De vraag welke soort advocaat nu ‘het beste’ of ‘de nieuwe norm’ is kan en hoeft in onze optiek niet beantwoord te worden. De competenties die een advocaat in een bepaald kantoor nodig heeft zijn namelijk afhankelijk van:

 1. welke diensten het kantoor aanbiedt;
 2. aan welke cliënten(groep) de diensten worden aangeboden;
 3. hoe het kantoor is georganiseerd.

Cruciaal hierbij is de vraag wat de cliënten(groep) van het kantoor en de advocaten verwacht én wat van de medewerkers verwacht kan worden. Als het kantoor dit niet helder heeft en haar strategie daar niet op richt, zal niet tot een optimale vorm van dienstverlening worden gekomen. Hierbij is in onze optiek dus niet één van de bovengenoemde soorten advocaten ‘de nieuwe norm’.

In zijn algemeenheid kan wel gezegd worden dat van de moderne advocaat in nagenoeg alle gevallen verwacht wordt dat deze zich breder ontwikkelt dan enkel op het gebied van juridisch-inhoudelijke kennis en vaardigheden. De advocaat dient meer allround te zijn met een positieve en open mindset, waarbij de advocaat (beter) weet wat bij de (business van de) cliënt speelt en wat voor de cliënt echt belangrijk is. Er wordt van de advocaat in dat kader steeds meer proactiviteit, creativiteit, oplossingsgerichtheid en communicatievaardigheid verwacht. Oftewel simpelweg het leveren van meer toegevoegde waarde.

Dit schaap met de vijf poten bestaat wellicht, maar loopt niet zondermeer in groten getale rond. Deze bredere ontwikkeling is daarom beter toe te wijzen aan het kantoor in zijn geheel. Een zorgvuldige samenstelling van een team, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele competenties, kan zorgen voor een sterker soort advocatenkantoor met de van de moderne advocatuur te verwachten competenties. Of er dan sprake is van een T-shaped-, π-shaped-, O-shaped-, of Delta-advocaat (of advocatenkantoor) doet er in onze visie dan niet zo veel toe.   

Deel met je netwerk

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook