10/06/2021

Wat wil de cliënt nu eigenlijk van zijn advocaat?

Onderdeel van een goede bedrijfsvoering van een advocatenkantoor is het optimaliseren van je waardepropositie. Het draait om het creëren van waarde voor de cliënt. Om de waardepropositie te kunnen optimaliseren moet je deze eerst definiëren. Het is belangrijk precies te weten wie je cliënt is en waarom dat zo is en wat exact de fit is tussen de dienst die het kantoor biedt en de wens van je cliënt. 

Over de wensen van de cliënt gaat deze blog. Uiteraard is het per soort cliënt en kantoor verschillend wat de cliëntwens is, maar in zijn algemeenheid zie je standaarden van wat de huidige cliënt in deze tijd van zijn advocaat wil. Hieronder geef ik mijn top 5 van adviezen uit de praktijk. En ja, dit lijken soms open deuren, maar hier is echt nog verbetering mogelijk. Vraag je cliënten hier maar eens naar.

  1. Durf een duidelijk advies te geven

In de eerste plaats wil de cliënt – zeker de ondernemer –  een pragmatische advocaat. Echt niemand zit meer te wachten op een memo van tig pagina’s met alle juridische finesses, alternatieven en de uiteindelijke conclusie dat het kan vriezen of dooien. Leuk voor de omzet van de advocaat, maar de cliënt wil gewoon zo snel mogelijk weten wat hij moet doen. Zorg voor een duidelijk, pragmatisch en begrijpelijk advies. De cliënt weet echt wel dat je deskundig bent. Dat verwacht hij ook. Vertrouw erop dat de cliënt ook weet dat je alle juridische elementen in je advies meeneemt en er staat als de situatie (toch) uitloopt op een conflict.

 

  1. Wees steun en toeverlaat

Cliënten willen graag hulp om tot het juiste besluit te kunnen komen. Zorg dat de cliënt je vertrouwt en de vrijheid voelt om je in een vroeg stadium al te benaderen voor advies. Durf als sparringpartner ook een van de cliënt afwijkende mening te geven als je daar achter staat. Uiteindelijk zal de cliënt je hier dankbaar voor zijn. Bied ook steun bij vragen op andere rechtsgebieden. Neem initiatief en verwijs waar nodig (intern) door. De cliënt heeft een juridisch probleem en vindt het fijn als jij zorgt voor een oplossing.

 

  1. Kies niet direct voor vechten

Gerechtelijke procedures hebben vaak alleen maar verliezers en dat weet de cliënt inmiddels ook. Natuurlijk moet je laten zien waar je voor staat, maar dat kan ook zonder de traditionele eerste harde ‘advocatenbrief’ met daarin de juridische standpunten en stellingname.  Dit zet de boel alleen maar op scherp. Bel de advocaat wederpartij gewoon eens op, daar kom je vaak al erg ver mee. Het zo lang mogelijk wegblijven van het conflictueuze werpt vaak vruchten af. Procederen kan altijd nog.  

 

  1. Zorg dat je de (onderneming en branche van de) cliënt kent 

Te vaak wordt er nog een louter op de juridische aspecten geënt advies geven dat totaal niet past bij de business en het karakter van de cliënt. De cliënt wil een praktisch toepasbaar en uitvoerbaar advies. In het geval van een onderneming betekent dit dat hier vaak intern ook draagvlak voor moet zijn. Dat vergt een meer dan oppervlakkige kennis van je cliënt en diens onderneming. Uiteraard leer je jouw cliënt, diens onderneming en branche pas goed kennen als je een langdurige relatie aan gaat. Dat betekent dat je moet (blijven) investeren in de klantrelatie.

 

  1. Neem alle belangen van de cliënt mee

Vraag door wat voor de cliënt belangrijk is en hou ook rekening met de niet-juridische belangen. Gaat het om het principe of om het zo snel mogelijk door kunnen met de core business? Is de cliënt een vechter of heeft deze juist last van een conflictueuze situatie? Spelen er interne belangen of zijn er onderliggende commerciële aspecten waar rekening mee gehouden moet worden?

 

Het moge duidelijk zijn dat de afstandelijke, paternalistische en louter vanuit het juridisch kader denkende advocaat toch echt niet meer van deze tijd is. Gelukkig hebben heel veel advocaten(kantoren) dat door.

Meer weten? Kijk op onze site naar de module cliënt-dienst optimalisatie.

Deel met je netwerk

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook